Valojusha

Valojusha Ladies 2pc Handbag Set SKU: 2606-F416

  • Sale
  • Regular price R 369.00


Valojusha女士2pc手提包套装SKU:2606-F416

规范:

- Valojusha系列
- 女士手提包
- 仿皮革
- 中心拉链设计
- 彩色面板细节
- 后拉链隔间
- 包括较小的手提包和小袋
- 可调节/可拆卸的肩带
- 颜色:棕色,黑色,蓝色,红色,咖啡,杏
-尺寸:40x14x31x20